Başkanlık

İ.Ü.YAPI İŞLERİVE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MİSYONU

         Kurumun işleyişi ve gelecekte var olması için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, imalat, bakım, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel ekipman ile, sorumlu olduğumuz alanlarda sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik eğitim, öğretim, araştırma, ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekanlarla kamu ihale kanunu ve bununla ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde çağdaş tesisler yaratmak. Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttıracak sürdürülebilirliliğini sağlayabilecek, her türlü teknik hizmeti vermeyi görev edinmiştir.

İ.Ü.YAPI İŞLERİVE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI VİZYONU

Mevcut Yasa ve Yönetmelik çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrulara akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanım ve teknik desteği sağlayabilmek tüm dünyadaki gelişmeleri takip ederek üniversitemiz ve dolayısıyla ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmektir.