Projelerimiz

PROJELERİMİZ

Devam Eden Projelerimiz

İstanbul Üniversitesi 3036 Ada 4 Parsel Tarihi Kalıntı Restorasyonu ve Çevre Düzenleme İşi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası Restorasyon İkmal ve Rektörlük Merkez Bina Müze Düzenlenmesi İşi

İ.Ü. 3035 Ada 5 Parsel Biyomühendislik Binası 2. Etap Yapım İşi

İ.Ü. Orman Fakültesi Yamanlar Binası Elektrik Tesisatı Yenilenmesi İşi

2017 yılında tamamlanan projeler:

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Süt, Dondurma ve Ayran Ünitesi Onarımı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi Dış Cephe ve Çatı Onarımı İşi

İ.Ü. 3035 Ada, 5 Parsel Biyomühendislik binası Revize, Mimari-Mühendislik Uygulama Projeleri, İhale Teknik  Şartname-Yaklaşık Maliyet Dosyası Hazırlanması Hizmeti Alımı İşi  

 İ.Ü. İstanbul İli,  Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi 4 Pafta, 4435 Parselde Bulunan Arkeolojik  Kalıntıların Geçici Olarak Yerinde Önleyici Koruma Altına Alınması, Analitik  Rölövelerin Hazırlanması ve Malzeme Analiz Raporu Hazırlanması İşi 

 İ.Ü. Hadımköy Yerleşkesi  Rektörlük Binası Çatı Onarımı İşi 

 İ.Ü. Floranca Nightingale  Hemşirelik Fakültesine Kamelya Yapılması İşi   

İ.Ü. Fen Bilimleri  Enstitüsü Onarım İşi  

İ.Ü. Bilgi İşlem Daire  Başkanlığı Sistem Binası Onarım İşi 

 İ.Ü. İktisat Fakültesi  Bay-Bayan Islak Mahalleri Tadilat İşi  

İ.Ü. Esnaf Hastanesi Kalorifer Kazanı Onarım  İşi  

İ.Ü. Yazı İşleri ve Genel  Evrak Müdürlüğü Memur Odasına Banko Yapım İşi    

İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Havalandırma  Santrali Bakım ve Onarım İşi  

İ.Ü. Fen Fakültesi Botanik Anabilidalı  Binası Yangın Söndürme Sistemi  

İ.Ü. 618 Ada, 19 Parsel  Hukuk ve İktisat Fakülteleri Binalarının Mühendislik Uygulama Projeleri  (İnşaat-Statik, Mekanik, elektrik) ile İhale Teknik Şartname, Keşif Dosyası  Hazırlanması hizmeti Alımı İşi  

İ.Ü. Beyazıt Kampüsü  Dershaneler Bloğu Eşanşör Dairesi Sirkülasyon Pompası Değişimi İşi  

İ.Ü. Personel Daire  Başkanlığı Arşivine Hassas Kontrollü Klima Bakım, Onarım ve Montaj İşi  

İ.Ü. Fen Fakültesi  Dekanlığı Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Binasında Doğalgaz Kaçağının  Giderilmesi İşi  

İ.Ü. Kütüphane ve  Dokümantasyon Daire Başkanlığı Binası Zemin Kaplaması Yenileme İşi  

İ.Ü. İktisat Fakültesi  Dahili Tesisatlar ile Atıksu Hatlarının Yenilenmesi İşi 

İ.Ü.  Rektörlüğü Merkez Kampüsü Alt Yapı (Yemekhane Bölümü Pis Su Giderlerinin Ana  Hatlarının) Yapılması İşi
İ.Ü. Fen  Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Laboratuvar Düzenlenmesi  İşi 

İ.Ü. İst. Tıp  Fak. Kan Merkezi Onarım, Dahiliye Engelli ve Sedye Girişi Yenilenmesi İşi

İ.Ü. Avcılar  Kampüsü Galeri Borularının Acil Yenilenmesi ve Onarımı İşi

İ.Ü. Taş  Odalar Mahali (Enuygar-Sanat Atölyesi-WC) Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi  İşaretleri Yapılması İşi

İ.Ü. Esnaf  Hastanesi Fizik Tedavi Bölümüne Salon Tipi Klima Montajının Yapılması İşi

İ.Ü. İlahiyat  Fakültesi Binaları Çatı Onarımı ve Oda Bölme İşlerinin Yapılması İşi

İ.Ü. Fen  Fakültesi Nükleer Fizik Bölümü Laboratuvar ve Seminer Odası Düzenlenmesi İşi

İ.Ü. Yapı  İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Mevzuat Yayımı Alım İşi

İ.Ü. Yabancı  Diller Bölümü Muhtelif Onarım İşi

İ.Ü. İşletme  Fakültesi Amfiler Bloğu Acil Çatı Onarımı

İ.Ü. İktisat  Fakültesi Ek Bina Öğrenci Girişi Rampası ve Taş Odalar VRF Klima Sistemi Kurulması İşi

İ.Ü. Suphi  Paşa Konağı WC Yapılması İşi

İ.Ü.  Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği ABD Acil Onarımı İşi

İ.Ü.  Enstitüler Bloğu Bodrum Kat Personel Arşiv Yapım İşi

İstanbul  Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Makine Teçhizat Bakım ve  Onarım İşi 

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik  Fakültesi Engelli WC Yapım İşi

İ.Ü. Yapı  İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Makine Teçhizat Bakım ve Onarımı  (Elektrikli Pafta Cihazı Onarımı) Hizmetiİ

.Ü. Avcılar  Kampüsü Veteriner Fakültesi Telefon Kablosu Onarımı İşi

İ.Ü.  Yemekhane Çadırı Pissu Giderlerinin Ana Hatlarının Yenilenmesi İşi

İ.Ü. Spor  Bilimleri İBB Spor Kompleksi Binası Muhtelif Elektrik İşleri Yapım İşi  

İ.Ü. 572 Ada  36 Parsel Beyazıt Yerleşkesi İdari Binası - Revizyon Projesi Hazırlanması  İşi'ne ait Teknik Şartname-Yaklaşık Maliyet Dosyası Hazırlanması Hizmeti  Alımı İşi

İ.Ü. Strateji  Geliştirme Daire Başkanlığı Pissu Giderleri Ana Hatları İmalatının Yapılması  İşi

İ.Ü.  Mühendislik Fakültesi Maden Bölümü Kanalizasyon Kanalı, Logar Temizliği ve  Kroge Boru Değişimi İşi

İ.Ü. Esnaf  Hastanesi Teras Çatı Onarımı İşi

İ.Ü. 986 Ada  3 Parsel ve 664 Ada 32 Parsel Boya İşi

İ.Ü. Merkez  Kampüsü 2707 Ada, 20-23, 25-38, 40, 43-49, 53, 56-58, 60, 62-68, 73, 78, 80,  112 Parsellerdeki Yer Alan Fen Edebiyat ve Su Ürünleri Fakülteleri İhale  Dosyası ve Kısmi Revize Projeleri Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alım İşiİ.Ü. Eczacılık  Fakültesi Farmakoloji Binası Teras Çatı Su Yalıtımı Yapılması İşi
İ.Ü. Veteriner Fakültesi Mezbaha ve Et Değerlendirme Ünitesi  Acil Onarımı İşiİ.Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanı Üretim ve Saflaştırma Laboratuvarı Yapımı İşi

İstanbul  Üniversitesi Merkez Kütüphane Çatı Onarım İşiİ.Ü. Türkiyat Enstitüsü Binası Oda Düzenlenmesi İşi

İ.Ü. İktisat  Fakültesi M1 - M2 Amfileri Arızalı Olan Apareylerin Değiştirilmesi İşi

İ.Ü. İstanbul  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. A - Blok Asansör Kulesi Çatı ve Parapet Duvarları Onarımı İşi

İ.Ü. Fen  Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Binası Bodrum Kat Havalandırma  ve Biyoloji Bölümü Klima İşi

İ.Ü. Kariyer  Uygulama Geliştirme ve Araştırma Merkezi Yangın Alarm Sistemi Yapılması İşi

İ.Ü. İlahiyat  Fakültesi Yemekhane Bölümü Boya Yapılması İşi

İ.Ü. Fen  Bilimleri Enstitüsü Dış Cephe ve Pencere Onarımı

İ.Ü. Eczacılık  Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Binası Muhtelif Onarım İşi

İ.Ü. Yapı  İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kırtasiye Mal ve Malzeme Alımı

İ.Ü. Eski  Yemekhane Binası Sahası Arkeojeofizik (CPR Radar) Çalışması İşi

İ.Ü. Açık ve  Uzaktan Eğitim Fakültesi Çevre Koruma Duvarı Onarım İşi

İ.Ü. II.  Beyazıd Hamamı Onarım İşleri

İ.Ü.  Rektörlüğü Esnaf Giriş Kapısı Güvenlik Noktası Düzenlenmesi İş

İ.Ü. Avcılar  Kampsü Isı Merkezi Arızaların Giderilmesi, Bakım ve Onarım İşi

İ.Ü.  Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği A.B.D. Cevher Zenginleştirme Lab.  Onarımı İşi

İ.Ü.  Mühendislik Fakültesi B Blok, KM 1 Blok Kanalizasyon Hattı ve Ana Hat
  Tamiratı ve Temizliği İşi

İ.Ü. Merkez  Kütüphane Okuma Masaları Aydınlatma İşi

İ.Ü.  Kardiyoloji Enstitüsü Röntgen Mahalli Onarım İşi

İ.Ü. Esnaf  Hastanesi Hukuk Müşavirliği Bölümü Muhtelif Onarım İş

İ.Ü. İstanbul  Tıp Fakültesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araş. Enst. Havalandırma ve Chiller  Parça Onarım ve Değişim İşi

İ.Ü. Yabancı  Diller Bölümü Dış Cephe Sıva ve Boya Yapılması İşi

İ.Ü. Spor  Bilimleri Fakültesi Dış Cephe Tamiratı ve Boya İşleri

İ.Ü. Teknik  Bilimler MYO Tepecik Yerleşkesi Pis Su (Kanalizasyon) Hattı Yenilenmesi  İşleri

İ.Ü. Avcılar  Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Girişi Onarımı İşi

İ.Ü. Fen  Fakültesi Binası Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Boya Yapılması İşi

İ.Ü. Rektörlük  Merkez Kazan Dairesi ve İktisat Fak. Derslikler Bloğu Eşanjör Dairesi Tesisat  İşleri

İ.Ü. Eczacılık  Fakültesi Radyofarmasi Labaratuvarı Radyoaktif Atık Odası Kurşun Zırhlaması  Yapım İşi

İ.Ü. Fen  Fakültesi Botanik Anabilim Dalı Botanik Bahçesi Seralarının Onarımı ve Boya  Yapılması İşi

İ.Ü. Çapa Tıp  Fakültesi Endoskopi Laboratuvarı Tavan Güçlendirmesi Yapılması İşi

İ.Ü. İlahiyat  Fakültesi Pis Su Giderlerinin Yenilenmesi İşi

İktisat Fakültesi Islak Mahal Tadilat İşi


Önceki Yıllarda Tamamlanan İşler

İKTİSAT FAKÜLTESİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YENİ BİNA YAPIM İŞİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÇATI TADİLATI İŞİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

MERKEZ BAHÇE AYDINLATMA İŞİ

MERKEZ KÜTÜPHANE

REKTÖRLÜK BİNASI RESTORASYONU TAMAMLAMA İŞİ

SALİS MEDRESESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ RESTORASYON İŞİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SAPANCA YERLEŞKESİ

TEKNİK BİLİMLER MYO

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MESLEK YÜKSEK OKULU

VEFA YERLEŞKESİ PROJESİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI TADİLAT İŞİ

22. PARSEL ENFORMATİK BİNASI

ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU

AUZEF OFİS VE TOPLANTI ODASI

AUZEF STÜDYOLAR

BEYAZIT YANGIN KULESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR DÜZENLEME İŞİ

BİYOLOJİ VE GENETİK

ECZACILIK TEKNOFARMA ANAPANO KOMPANZASYON

FEN FAKÜLTESİ ANAPANO YENİLENMESİ İŞİ

FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUAR DÜZENLENMESİ 2 (KİMYA LABORATUARLARI)İŞİ

FEN FAKÜLTESİ ENGELLİ ASANSÖRÜ

FEN FAKÜLTESİ FİZİK KATIHAL ABD BİNASI RESTORASYONU

FEN FAKÜLTESİ KURUL ODASI

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ EK1 BİNA YAPIM İŞİ

HUKUK FAKÜLTESİ AMFİ VE KORİDORLARDA BOYA VE TESİSAT İŞLERİ

HUKUK FAKÜLTESİ VE İKTİSAT FAKÜLTESİ CEPHE VE ÇATI YAPIM İŞİ

İBRAHİM EFENDİ KONAĞI

II. BEYAZIT HAMAMI

İKTİSAT FAKÜLTESİ PREFABRİK DERSLİK BİNASI

ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU SUNUM