ECZACILIK FAKÜLTESİ B-C- BLOKLARI PROJE TASARIMI YAPILIYOR

ECZACILIK FAKÜLTESİ B-C- BLOKLAR YAPI TASARIM KARARLARI

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi B ve C Bloklar Avan Projesi çalışma alanı Fatih ilçesi

Süleymaniye Mahallesi 579 numaralı yapı adası üzerinde yer almaktadır. Eczacılık Fakültesi B ve

C Bloklar proje alanının kuzeyinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü yapıları ile

birlikte İstanbul Üniversitesi Kültür Merkezi’ne erişimi sağlayan iç sokak bulunmaktadır.

Çalışma alanının doğusunda çalışma alanı ile İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’ni

ilişkilendiren Besim Ömerpaşa Caddesi yer almaktadır. Güney yönünde Keçecizade Fuat Paşa

Konağı olarak da bilinen İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ana binası bulunmakta, mevcut

durumda Eczacılık Fakültesi B ve C Blok yapıları ile Eczacılık Fakültesi ana binası arasında

bağlantıyı sağlamak üzere kapalı köprü geçişler bulunmaktadır.


Eczacılık Fakültesi B ve C Blok mevcut yapıları 3 farklı bloktan oluşmaktadır. Bu bloklardan B ve

C Blok 4’er normal kat, 2’şer bodrum kattan meydana gelmekte, derslikler ve öğretim üye

odalarını barındırmaktadır. Bu iki bloğun arasında yer alan 1 normal kat ve 2 bodrum kata sahip

yapı ise laboratuvar, kantin ve teknik hacimlerin yer aldığı bir yapıdır. Eczacılık Fakültesi B ve C

Blok mevcut yapılarına giriş Besim Ömerpaşa Caddesi üzerinden girilen Eczacılık Fakültesi ana

binası bahçesinden erişilen Eczacılık Fakültesi ana binası ile Eczacılık Fakültesi B ve C Blok

yapıları arasında kalan sertzemin üzerinden sağlanmaktadır. Bununla birlikte kuzey yönünde

yer alan iç sokaktan da bloklara tâli girişler verilmiştir. Çalışma alanında tasarlanmış bir otopark

alanı bulunmamakta, Eczacılık Fakültesi B ve C Blokları ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

arasında yer alan iç sokak ve sertzemin otopark alanı olarak serbest bir şekilde

değerlendirilmektedir.


Galeri